Inloggen

Privacyverklaring

Ben je jonger dan 16? Laat dan je wettelijk vertegenwoordiger deze voorwaarden lezen en al dan niet accepteren. Let op: als je jonger bent dan 13 jaar, mag je onze website helaas niet gebruiken.

 

Wie zijn wij?

Studio Femme Home heeft als kernactiviteit het verkopen van woonartikelen.  Bij de product verkoop aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. 

 

Waarom dit statement?

Wij zijn er voor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij moeten wij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Graag willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy-statement informeren wij je hierover. Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Dan kun je altijd mailen naar info@studiofemmehome.com.

 

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
 • bankgegevens zoals rekening- of creditcardnummer

Wij gaan niet actief na door wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens niet tot jouw persoon, tenzij naar ons oordeel sprake is van (een vermoeden van) misbruik.

 

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het sluiten en uitvoeren van een (koop)overeenkomsten
 • Het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een (koop)overeenkomst voor een product.
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

 

Bestellen via de webwinkel

Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jou verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Door een bestelling te plaatsen, geef je daar toestemming voor – ook al is dat niet voor alle gegevens vereist. Met deze gegevens kunnen we onder meer een ontvangstbevestiging van je bestelling en een verzendbevestiging sturen.

Wil je dat wij deze gegevens verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@studiofemmehome.com

 

Nieuwsbrieven

Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief wordt jouw naam en e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abonnement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een duidelijke manier vermeld. Mocht je via de betreffende manier er niet in slagen om jouw abonnement te beëindigen, dan kun je ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen van jouw wens om je af te melden voor de desbetreffende nieuwsbrief.

 

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

In Nederland is er geen bewaartermijn ingesteld voor data die wordt gebruikt voor statistische doeleinden. De data wordt verwijderd zodra bewaren niet meer noodzakelijk is.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen door jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit jouw klikgedrag.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies weigeren of selectief accepteren. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn.

 

Informatie, wijziging en bezwaar

Je hebt bepaalde rechten voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je zeker contact met ons opnemen via info@studiofemmehome.com.

Wij kunnen u o.a. informeren over de volgende onderwerpen:

 • Of wij jouw persoonsgegevens verwerken
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • Bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens
 • Aanpassen van jouw persoonsgegevens indeed deze onjuist verwerkt zijn
 • Beperking van jouw persoonsgegevens
 • Verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • Informatie over bescherming van jouw persoonsgegevens
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement

Let op: Houd er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

 

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Verstrekken aan derden

Natuurlijk verstrekken we jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Wij verstrekken je gegevens niet aan derden anders dan (marketing)dienstverleners waar wij mee samenwerken of autoriteiten in het geval van (een vermoeden van) misbruik.

Voorbeelden van partijen waar wij jouw gegevens aan verstrekken zijn Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Wij laten alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid bewaren.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Door akkoord te gaan met dit privacy statement, geef je ons uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om de verzamelde persoonsgegevens aan deze door ons geselecteerde derde partijen te verstrekken.

 

Wijzigingen van de privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

 

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@studiofemmehome.com

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl